background image
Innovatiivisia terveys- ja hyvinvointipalveluita

Toimintaterapia Flow

Toimintaterapia Flown tiimi

Tervetuloa yksilölliseen toimintaterapiaan! Toimintaterapia Flow tuottaa innovatiivisia terveys- ja hyvinvointipalveluita. Toimintaterapia Flow:n henkilöstö on Oikeusturvakeskuksen sekä KELA:n hyväksymiä toimintaterapeutteja. Toteutamme toiminnassamme KELA:n stardardia avohuollosta.


Tarjoamme:
- Yksilö- ja ryhmäterapiaa
- Lasten, nuorten ja aikuisten neurologista ja neuropsykiatrista toimintaterapiaa
- Aikuisten monimuotoryhmä (AVH)
- Psykiatriset asiakkaat, kehitysvammaiset ja liikuntavammaiset
- Toimintaterapia-arvioinnit
- Vastaanotto- ja kotikäynnit Pirkanmaalla

Terapiamenetelmät:
- Tanssi- ja liiketerapia
- Kuva-, draama- ja mediailmaisu
- Seikkailuterapia
- Kontakti- ja vuorovaikutusmenetelmät
- Ryhmätheraplay
- Leikki
- Green Care, Luonto- ja eläinavusteinen kuntoutus

Flow-kokemus

Toimintaterapia Flown tiimi

Toimintaterapian menetelmien lisäksi ryhmänohjauksessa ja koulutuksissa käytetään elämyspedagogiikan menetelmiä, joissa tuetaan itsetuntemusta ja sosiaalisten roolien kasvua. Tämä mahdollistetaan uutta ammentavien toimintojen kautta, jotka ovat haasteellisia ja itseä muuttavia. Menetelmässä tutkitaan ja laajennetaan omia rajoja toiminnan kautta. Prosessia voidaan kutsua flow-kokemukseksi, kun toiminnan kautta käsitys itsestä muuttuu.


Sopimustahot

Terapiapalveluiden ja koulutuksien maksajatahoina ovat Kela, vakuutusyhtiöt, yliopistolliset keskussairaalat, kunnat tai kaupungit, yhdistykset ja yritykset sekä yksityiset henkilöt. Palveluista tehdään tarjoukset, joiden perusteella laaditaan terapiasopimukset.


Lisätietoja toimintaterapiasta: Suomen Toimintaterapialiitto ry