Toimintaterpia FLOW taustakuva
Terapiapalveluita yksilöille ja ryhmille

Terapiapalvelut

Palvelemme Teitä yksityisenä toimintaterapiapalvelujen tuottajana Pirkanmaan alueella. Olette tervetulleita vuodesta 2000 asti toimineen Toimintaterapia Flow:n asiakkaaksi!


Toimintaterapia toteutetaan joko yksilöllisesti, kaveriterapiana tai ryhmämuotoisena toimintaterapiana. Ryhmissä toimii pääsääntöisesti kaksi toimintaterapeuttia ja ryhmäkoko on neljästä kuuteen lasta. Toimintaterapiajakso on kestoltaan vähintään kymmenen 45-60 minuutin käyntikertaa, ryhmämuotoisena vähintään puoli vuotta. Toimintaterapia toteutetaan toimintaterapiasuunnitelman mukaisesti kotikäyntinä, vastaanottokäyntinä, koulu- tai päiväkotikäyntinä tai asiointikäyntinä omassa ympäristössä.


Toimintaterapiajakso perustuu kuntoutussuunnitelmaan sekä toimintaterapia-arvioon. Arviointijakso sisältää viisi kertaa 60 min, jonka aikana toteutetaan kartoitus standardoidun toimintaterapiatestin avulla. Arviointi sisältää asiakkaan toiminnallisten valmiuksien (sensomotoriset, kognitiiviset ja psykososiaaliset valmiudet) arvioinnin. Arviointi sisältää palautekeskustelun ja ohjauksen.


Palvelemme Teitä eri elämänvaiheissa. Asiakaskuntanamme ovat sekä lapset, nuoret, aikuiset sekä ikääntyneet. Erikoisosaamistamme ovat neurologisen kehityksen erityisvaikeudet, oppimisen sekä toiminnan ohjailun haasteet, aistitoimintojen kehityksen, leikin ja tunneilmaisun ja vuorovaikutuksen vaikeudet, AVH ja aivotraumat.